Nayla Majeda Alfarafisaさんが学位(博士(農学))を取得しました

岐阜大学大学院連合農学研究科学位記授与式が執り行われ,Nayla Majeda Alfarasifaさんが学位:博士(農学)を取得しました。

PhD

PhD ceremony